Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2565

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทฤษฎี 1
ทฤษฎี 2
ทฤษฎี 3
ทฤษฎี ชก.3
ฝึกงาน
225
พฐ.1
พฐ.ชก. 1
พฐ.ชก.1
พฐ1
พื้นที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่ปฏิบัติงานปูน
พื้นที่ปฏิบัติงานไม้
321
322
323
324
325
331
332
333
334
335
336
411
412
413
414
415
416
423
424
425
426
431
433
434
435
436
5201
5202
5203
5204
5206
5209
5301(คอม)
5301(com)
5302
5306
5307
5308
เขียนแบบ พฐ
เขียนแบบคอม
เขียนแบบคอมฯ
เขีบยแบบ พฐ.
civil 01
civil 03
civil 05
computer
สถานประกอบการ
สถานปรักอบการ
สนาม
สนามฟุตบอล
ห้อง cnc
ห้อง ISUZU
ห้อง IT ตึกวิทยบริการ
ห้องเขียนแบบ 1
ห้องเขียนแบบ พฐ
ห้องเขียนแบบคอม
ห้องเรียน ISUZU
ห้องเรียนดีเซล
ห้องเรียนจักรยานยนต์
ห้องเรียนทฤษฏี1
ห้องเรียนทฤษฏี2
ห้องเรียนทฤษฎี 1
ห้องเรียนทฤษฎี 2
ห้องเรียนแก็สโซลีน
ห้องเรียนไฟฟ้า
ห้องเรียนเครื่องยนต์เล็ก
ห้องเรียนเครื่องล่างรถยนต
ห้องเรียนสีรถยนต์
ห้องเรียนอีซูซุ
ห้องวิทย์
ห้องISUZU
อาคารเรียนชั่วคราว
TechComA(5303)
TechComB(5304)
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.